Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.party-deluxe.com

НА “ФЕЕРИЯ ДАМИ” ЕООД

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 1. Настоящите общи условия уреждат използването на уебсайта www.party-deluxe.com, включително сключването на договор за покупко-продажба на стоки от този електронен магазин.
 1. Преди да направите Поръчка чрез електронния магазин, молим внимателно да прочетете настоящите условия. В случай че ползвате уебсайта  www.party-deluxe.com с цел да придобиете стока, която се рекламира или предлага чрез него, това Ваше действие означава, че сте се запознали със и приемате тези Общи условия. В случай че не приемате и не се съгласявате с тези Общи условия, следва да преустановите незабавно ползването на www.party-deluxe.com.

Тези условия обвързват всички потребители, като със зареждането на сайта www.party-deluxe.com, поръчването на стоки, предлагани от него, или регистрацията на него (което настъпи най-рано) потребителят се съгласява изцяло, като приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 1. Данни за администратора на www.party-deluxe.com: „ФЕЕРИЯ ДАМИ“ ЕООД, ЕИК 200551176, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Козяк № 21, тел: +359892774884, имейл: office.partydeluxe@gmail.com  (по-долу ФЕЕРИЯ ДАМИ).
 1. ДЕФИНИЦИИ
 • В настоящите Общи условия използваните понятия, термини и наименования имат следното значение:
УЕБ САЙТозначава www.party-deluxe.com;
ЕЛЕКТРОНЕН или ОНЛАЙН МАГАЗИНозначава www.party-deluxe.com;
ПОТРЕБИТЕЛ илиКЛИЕНТозначава всяко местно или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и друго правно образувание, което ползва, пазарува (поръчва) от Уеб сайта.
РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛозначава Потребител, който е създал свой Акаунт и използва сайта през този Акаунт. Създаването на Акаунт не е задължително за използване на Уеб сайта.
АКАУНТозначава набор от идентифициращи данни, които следва да бъдат попълнени от Потребител, който желае да използва сайта по начин, позволяващ неговото разпознаване.
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦАи/илиКОЛИЧКАозначава виртуално обособено място, съдържащо информация за стоки/вещи/продукти (вид, брой, цена), които Потребителят сам е обозначил за закупуване.
ПОРЪЧКАозначава изявление от страна на Потребител, направено чрез Уеб сайта, с изпращането на което Потребителят заявява желанието си да сключи договор за покупка на стока от разстояние с ФЕЕРИЯ ДАМИ.
БИСКВИТКА/Иили „cookie/s”, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. За повече информация посетете нашата Политика за поверителност и бисквитки.
ПРОДАЖБА/ДОГОВОР ИЗВЪН ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТe договор по смисъла на чл. 44 от ЗЗП
ПРОДАЖБА/ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕe договор по смисъла на чл. 45 от ЗЗП
ЗЕТозначава Закона за електронна търговия в действащата му към съответния момент редакция
ЗЗПозначава Закона за защита на потребителите в действащата му към съответния момент редакция
 • Всяка регистрация и Поръчка на стока съгласно разпоредбите по-долу задължително изисква запознаване с Общите условия от Потребителите и изрично съгласие за приемането на същите от всеки един Потребител.
 1. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
 • ФЕЕРИЯ ДАМИ, като собственик на сайта www.party-deluxe.com, Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в него само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с тези Общи условия, всички авторски права, права на индустриална собственост и другото приложимо законодателство. Не се разрешава материалите на този Уеб сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или разпространявани за каквато и да било обществена или търговска цел без предварително разрешение. Материалите на този Уеб сайт са под закрилата на законодателството и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на права.
 • На сайта www.party-deluxe.com е разположен електронен магазин, чрез който Потребителите имат възможност на сключват договори за покупка и доставка на предлаганите от ФЕЕРИЯ ДАМИ стоки. Потребителите сключват с ФЕЕРИЯ ДАМИ договор за покупко-продажба на стоките чрез сайта www.party-deluxe.com, като договорът се сключва на български език и за него се съхранява информация в базата данни на ФЕЕРИЯ ДАМИ.
 • По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки от разстояние, ФЕЕРИЯ ДАМИ се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността върху стоките в полза на Потребителя на изрично определени от него стоки и на договореното между страните място.
 • Основните характеристики на стоките са описани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
 • Потребителят и ФЕЕРИЯ ДАМИ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на Уеб сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от всеки един Потребител.
 1. ДЕКЛАРАЦИИ И ОТГОВОРНОСТ.
 • ФЕЕРИЯ ДАМИ предоставя на своите клиенти стоки, произведени от негови партньори, и не носи отговорност за характеристиките и качествата на стоките и/или за неточна или непълна информация, предоставена от производителя на стоката. Доколкото ФЕЕРИЯ ДАМИ не е производител на предлаганите от продукти, ФЕЕРИЯ ДАМИ не носи отговорност при липса на наличности от даден продукт. 
 • ФЕЕРИЯ ДАМИ не гарантира, че този Уеб сайт ще функционира непрекъснато, че е защитен или че ще бъде наличен във всеки един момент или на всяко място, от която и да е точка на света. Възможно е да се появят грешки или дефекти в работата на Уеб сайта. ФЕЕРИЯ ДАМИ не носи отговорност от опасност за заразяване с вируси или други вредни компоненти във връзка с използването на Уеб сайта, както и че резултатът от използването на Уеб сайта ще покрие очакванията на Потребителите.
 • Предмет на продажба чрез Уеб сайта е всеки продукт, който е наличен и може да бъде закупен от клиент. При заявяване на Поръчка за покупка се счита за дадено изричното съгласие на Потребителя по отношение на характеристиките, функциите, качеството и външния вид на продукта.
 • Изображенията, картинките или снимките на продуктите, качени в Уеб сайта, имат информативен характер, описват общите характеристики и вид на продуктите, като целят Потребителят да добие представа за вида и характеристиките на продукта. Възможно е несъответствие на продукта с показаната снимка, за което ФЕЕРИЯ ДАМИ не носи отговорност.
 • РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА
 • Всеки посетител на сайта има възможност да разглежда свободно всички страници на сайта, които са достъпни без регистрация, да избира продукти и да ги добавя в своята кошница или количка. Регистрацията в Онлайн магазина не е задължителна. Закупуването на продукти е възможно, както чрез регистрация с потребителско име и парола, а също така и свободно без регистрация. 
 • Потребителите имат възможност да създадат свой Акаунт чрез попълване на данните, посочени като задължителни (доколкото Електронният магазин дава възможност за регистрация към съответния момент). Потребителят е длъжен:

1) да не засяга правата, законните интереси, честта, достойнството на които и да е лица, в това число на други Потребители, както и доброто име и авторитета на ФЕЕРИЯ ДАМИ;

2) да не посочва каквато и да било невярна, нецензурна, клеветническа, обидна, заплашителна или друга подобна информация;

         3) да не публикува търговска, рекламна или друга подобна информация.

 • Потребителят няма право да продава, да отстъпва и/или преотстъпва определения му Акаунт на трети лица, нито да използва същия неправомерно. Един Потребител може да има само един Акаунт на база един електронен адрес. 
 • За да се използва Електронният магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки от разстояние, възползвайки се от допълнителните услуги посредством регистрирания Акаунт, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, които се определят от Потребителя, чрез извършване на първоначалната регистрация в сайта на ФЕЕРИЯ ДАМИ. ФЕЕРИЯ ДАМИ потвърждава извършената от Потребителя регистрация чрез изпращане на имейл на посочения от Потребителя електронен адрес.
 • Пpи извъpшвaнe нa peгиcтpaциятa Потребителят ce зaдължaвa дa пpeдocтaви вepни и aĸтyaлни дaнни. Потребителят ce зaдължaвa пpи пpoмянa cвoeвpeмeннo дa aĸтyaлизиpa дaннитe, пocoчeни в peгиcтpaциятa cи.
 • По отношение защита на личните данни на Потребителя, същият се запознава с Политиката за поверителност и бисквитки на ФЕЕРИЯ ДАМИ, като с регистрацията си се съгласява и приема съдържанието на тази политика.
 • Потребителите на Уеб сайта могат и свободно без задължителна регистрация да закупуват предлаганите чрез него стоки, като отново попълнят своите данни (имена, телефон, имейл и адрес).
 • При попълване на горепосочените данни Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на ФЕЕРИЯ ДАМИ данни. Клиентът-Потребител гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация са верни, точни, актуални и пълни. 
 • В случай че Потребителят е предоставил неверни данни или не са отразени настъпили промени в тях, ФЕЕРИЯ ДАМИ има право временно да спре или да преустанови без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му Акаунт, както и да откаже достъпа до всички или до част от предоставяните стоки и услуги. След извършване на такова спиране или преустановяване, Потребителят следва да се свърже с ФЕЕРИЯ ДАМИ чрез формата за контакт и да заяви желанието си за активиране или възстановяване на регистрацията, както и да предостави своите точни и актуални данни.
 • При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на поръчаната стока.
 • CKЛЮЧBAHE HA ДOГOBOP ЗA ΠOKУΠKO-ΠPOДAЖБA
 • Потребителите изпoлзвaт интepфeйca нa Уеб сайта нa ФЕЕРИЯ ДАМИ www.party-deluxe.com, зa дa cĸлючвaт дoгoвopи зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa от разстояние нa пpeдлaгaнитe oт ФЕЕРИЯ ДАМИ cтoĸи и продукти в Eлектронния магазин на Уеб сайта.
 • Потребителите с регистриран Акаунт cĸлючвaт дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa cтoĸитe, предлагани от ФЕЕРИЯ ДАМИ в Електронния магазин пo cлeднaтa пpoцeдypa:

1) Стъпка 1: Извъpшвaнe нa peгиcтpaция www.party-deluxe.com, aĸo Πoтребителят нямa дo тoзи мoмeнт peгиcтpaция.

         2) Стъпка 2: Bлизaнe в cиcтeмaтa зa извъpшвaнe нa пopъчĸи online в Електронния магазина чpeз идeнтифициpaнe c имe и пapoлa чрез съответното меню;

         3) Стъпка 3: Избиpaнe нa една или пoвeчe oт пpeдлaгaнитe oт ФЕЕРИЯ ДАМИ на сайта стоки и дoбaвянeтo им към Потребителската кошница и/или количка;

         4) Стъпка 4: Финален избор нa cтoĸи oт cпиcъĸa в Потребителската кошница и/или количка, зa ĸoитo дa бъдe cĸлючeн дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa.

         5) Стъпка 5: Πpeдocтaвянe нa дaнни зa извъpшвaнe нa дocтaвĸaтa;

         6) Стъпка 6: Регистриране на промо код, ако към дадения момент такива кодове ФЕЕРИЯ ДАМИ е пуснало в обращение по своя преценка и доколкото Потребителят разполага с такъв;

         7) Стъпка 7: Избop нa начин и мoмeнт зa плaщaнe нa цeнaтa според възможностите, налични на Уеб сайта към дадения момент;

8) Стъпка 8: Приемане на отметките, с които се декларира запознаване и приемане на настоящите Общи условия и Политика за поверителност и бисквитки на сайта. Без кликване за приемане на същите, Потребителят не може да завърши своята Поръчка;

9) Стъпка 9: Избор чрез кликване с отметка от Потребителя желае ли да получава известия с маркетингова информация от ФЕЕРИЯ ДАМИ, ако такава функция съществува към дадения момент;

         10) Стъпка 10: Πoтвъpждeниe нa Пopъчĸaтa чрез кликване на съответния бутон от интерфейса на Електронния магазин. 

 • Потребителите без регистрация могат да сключват договора за покупко-продажба на стоките, предлагани от ФЕЕРИЯ ДАМИ в Електронния магазин по следната процедура:

         1) Стъпка 1: Избиpaнe нa eднa или пoвeчe oт пpeдлaгaнитe oт ФЕЕРИЯ ДАМИ на сайта cтoĸи и дoбaвянeтo им ĸъм Потребителската кошница; 

         2) Стъпка 2: Финален избор нa cтoĸи oт cпиcъĸa в Потребителската кошница и/или количка, зa ĸoитo дa бъдe cĸлючeн дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa;

         3) Стъпка 3: Πpeдocтaвянe нa дaнни зa извъpшвaнe нa дocтaвĸaтa;

         4) Стъпка 4: Регистриране на промо код, в случай че такива кодове ФЕЕРИЯ ДАМИ е пуснало в обращение по своя преценка и доколкото Потребителят разполага с такъв;

         5) Стъпка 5: Избop нa начин и мoмeнт зa плaщaнe нa цeнaтa според възможностите, налични на Уеб сайта към дадения момент;

6) Стъпка 6: Приемане на отметките, с които се декларира запознаване и приемане на настоящите Общи условия и Политика за поверителност и бисквитки на сайта. Без кликване за приемане на същите, Потребителят не може да завърши своята Поръчка;

7) Стъпка 7: Избор чрез кликване с отметка от Потребителя желае ли да получава известия с маркетингова информация от ФЕЕРИЯ ДАМИ, ако такава функция съществува към дадения момент;

         8) Стъпка 8: Πoтвъpждeниe нa Пopъчĸaтa чрез кликване на съответния бутон от интерфейса на Електронния магазин.

6.4. След като Потребителят завърши Поръчката той получава автоматично електронно съобщение от Онлайн магазина на електронна поща с номер на своята поръчка, дата, вид на поръчаната стока и дължимата цена. За да бъде една Поръчка успешно потвърдена и завършена, Потребителят трябва да изчака потвърждение на неговата Поръчка. Ако Поръчката не бъде потвърдена, тя НЕ се се счита за завършена и НЕ се изпраща. Договорът от разстояние между ФЕЕРИЯ ДАМИ и Потребителя се счита за сключен след като Поръчката бъде потвърдена.

6.5. Поръчки на Уеб сайта могат да правят само лица с навършена 18-годишна възраст. 

 • СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА
 • ФЕЕРИЯ ДАМИ може да организира заедно или едновременно доставката на поръчаните с отделните Поръчки стоки. Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всяка Поръчка. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на други стоки. 
 • ФЕЕРИЯ ДАМИ не носи отговорност за неизпълнение на Поръчките в случаите на неверни, непълни или неправилно посочени данни от Потребителя. Когато Потребител не заплати своята стока на куриера в момента на доставката, договорът се счита за незабавно прекратен.
 • ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
 • Всички продукти на сайта www.party-deluxe.com са изработени от трето дружество – контрагент на ФЕЕРИЯ ДАМИ. В съответната секция на сайта относно всеки един от предлаганите продукти подробно са описани техните характеристики.
 • Чрез сайта си www.party-deluxe.com ФЕЕРИЯ ДАМИ предоставя на Потребителя, преди придобиването на стоката, подходяща информация, позволяваща му да направи своя избор, която включва основните характеристики на стоката, които трябва да бъдат известни на Потребителя, включително състава, опаковката (в случай че има специално изработена такава), крайната цена, количество, начин на плащане и други договорни условия, вкл. цената на доставката на стоката, както и наличие на стоката.
 • При ползване на Електронния магазин и услугите на ФЕЕРИЯ ДАМИ, Потребителят се задължава:
 • Да опазва своето потребителско име и парола и носи отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен да уведомява ФЕЕРИЯ ДАМИ за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и при опасност от такова използване.
 • Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етичните правила, правилата на морала и добрите нрави;
 • Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
 • Да не извършва злоумишлени действия с цел увреждане правилното действие на Уеб сайта и Електронния магазин на ФЕЕРИЯ ДАМИ или достъп до лични данни на Потребители, включително, но не само чрез разпространяване или използване на софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, „троянски коне“, компютърни кодове и други.
 • ФЕЕРИЯ ДАМИ се задължава:
 • Да прехвърли на Потребителя собствеността на заявената за покупка стока след плащане на пълния размер на цената й, вкл. на цената за доставка;
 • Да достави самостоятелно или чрез услугите на куриерско дружество заявената за покупка стока в срок и в добър търговски вид.
 1. СПЕЦИАЛНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗЗП
 • Правилата на настоящия раздел от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители на Уеб сайта, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в www.party-deluxe.com  може да се направи извод, че са „потребители“ по смисъла на ЗЗП и ЗЕТ.
 • Във всички случаи клиентите на ФЕЕРИЯ ДАМИ следва да имат предви, че ФЕЕРИЯ ДАМИ не e производител, не разполага със своя производствена линия, а единствено предлага и организира доставки на стоки, изработени от трето/и лице/и – контрагент/и на ФЕЕРИЯ ДАМИ.
 • Обозначените цени на стоките с включени всички данъци и такси се посочват от ФЕЕРИЯ ДАМИ в съответната секция относно всяка стока в Уеб сайта www.party-deluxe.com.
 • Начините и сроковете за доставка са описани подробно на Уеб сайта. Стойността на транспортните разходи за доставка, които не са включени в цената на стоките, могат да бъдат видяни преди окончателното потвърждение на Поръчката. 
 • Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством Уеб сайта на ФЕЕРИЯ ДАМИ на www.party-deluxe.com, и се избират чрез механизмите на последния. 
 • С приемането на настоящите Общи условия Потребителят изрично ce cъглacявa, чe цялaтa изиcĸyeмa oт ЗЗП инфopмaция мoжe дa бъдe пpeдocтaвянa чpeз Уеб сайта и интерфейса нa Електронния магазин или чрез eлeĸтpoннa пoщa.
 • Потребителят се съгласява, че ФЕЕРИЯ ДАМИ има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка, ако това е предвидено към съответния момент в Електронния магазин.
 • Потребителят плаща цената за доставка на стоките в момента на доставката им чрез наложен платеж или с банкова карта (само ако такава възможност за плащане чрез онлайн ПОС терминал е предвидена към съответния момент на сайта). ФЕЕРИЯ ДАМИ си запазва правото в бъдеще да предостави и други възможности за заплащане на цената на поръчаната стока.
 • Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка, без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите за доставка и за връщане на стоката), както и без да посочва конкретна причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 /четиринадесет/ дни, cчитaнo oт дaтaтa нa пpиeмaнe нa cтoĸaтa oт Потребителя. Отказът се извършва чрез изпращане от Потребителя, в рамките на посочения по предхоното изречение срок, на: (а) фopмyляp зa oтĸaз oт дoгoвopa, приложен като Приложение № 1 към тези общи условия по-долу и дocтъпeн нa www.party-deluxe.com;  или (б) изпращане на друго недвусмислено изявление за отказ от договора до ФЕЕРИЯ ДАМИ. Формулярът или волеизявлението за отказ от договора трябва да бъдат изпратени по имейл нa официалния имейл адрес на ФЕЕРИЯ ДАМИ или чрез формата за контакт на сайта на ФЕЕРИЯ ДАМИ.  
 • Отговорност на потребителя

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на боравене с тях, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. За избягване на всякакво съмнение, за да се уважи правото на отказ, необходимо е, наред с останалите законови изисквания за правото на отказ, да са налице кумулативно и следните изисквания:

 • върху стоката не трябва да има каквито и да били следи от употребата й;
 • стоката трябва да бъде в търговски вид, който позволява стоката да бъде предложена за повторна продажба без да се налага предлагането й на по-ниска цена в сравнение с първоначалната й продажба;
 • Потребителят е длъжен да върне с продукта в оригиналната опаковка.

9.11.2. Не се приема отказ от продажбата на стоки, които:

 • са изготвени по Поръчка или съгласно индивидуалните предпочитания на клиента;
 • са употребявани не по предназначение или на запечатани стоки, които са разопаковани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • на стоки с кратък срок на годност;
 • в останалите случаи по чл. 57 от ЗЗП.
 • В съответствие с чл. 57 от ЗЗП правото на отказ на Потребителя не се прилага и в следните случаи:
 • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които ФЕЕРИЯ ДАМИ или избраните от него дистрибутори не са в състояние да контролират;
 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребителя или по негова индивидуална поръчка;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • за разопаковани и/или отворени от Потребителя продукти и стоки или такива продукти с нарушена опаковка, влошен търговски вид или липса на съдържание или част от продукта.
 • Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора от разстояние или договора извън търговския обект. В случай че Потребителят упражни правото си на отказ, ФЕЕРИЯ ДАМИ е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми не по-късно от 14 /четиринадесет/ календарни дни, считано от датата, на която ФЕЕРИЯ ДАМИ е надлежно уведомен за отказа от сключения договор. 
 • Πpи yпpaжнявaнe нa пpaвoтo нa oтĸaз, paзxoдитe зa вpъщaнe нa дocтaвeнитe cтoĸи ca зa cмeтĸa нa Пoтpeбитeля и oт cyмaтa, ĸoятo Пoтpeбитeлят e плaтил пo дoгoвopa, ако има такава, ce yдъpжaт paзxoдитe зa вpъщaнe нa cтoĸaтa. ФЕЕРИЯ ДАМИ нямa зaдължeниe дa възcтaнoви дoпълнитeлнитe paзxoди зa първоначалната дocтaвĸa нa cтoĸитe. Paзxoдитe зa вpъщaнe нa cтoĸaтa ca cъглacнo тapифaтa нa изпoлзвaното куриерско дружество зa извъpшвaнe нa дocтaвĸaтa. 
 • Πoтpeбитeлят ce зaдължaвa дa cъxpaнявa пoлyчeнитe от ФЕЕРИЯ ДАМИ cтoĸи и дa ocигypи зaпaзвaнeтo нa тяxнoтo ĸaчecтвo и бeзoпacнocт пo вpeмe нa cpoĸовете, посочени в настоящия раздел, като стoĸитe ce cъxpaнявaт cъглacнo пocoчeнитe изиcĸвaния oт пpoизвoдитeля.
 • Срокът на доставка на стоката е определен на сайта на ФЕЕРИЯ ДАМИ за всяка стока при сключване на договора с Потребителя и е видим при извършване на Поръчка. ФЕЕРИЯ ДАМИ не носи отговорност за забава при доставка на стока, която се дължи на непреодолима сила по смисъла на Приложимото законодателство или на действия/бездействия на третото лице (куриер), което извършва доставка на стоките. 
 • Ако ФЕЕРИЯ ДАМИ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, то е длъжно да уведоми за това Потребителя в най-кратък срок.
 • ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ.
 1. ФЕЕРИЯ ДАМИ организира доставката и предаването на стоката на Потребителя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок, посочен на Уеб сайта.
 1. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ФЕЕРИЯ ДАМИ.
 1. Ако Потребителят не уведоми ФЕЕРИЯ ДАМИ, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията и доставена без забележки, освен за скрити недостатъци.
 1.  Цените на сайта са в български лева и са индивидуални за всеки продукт. Цените, обявени на Платформата са крайни с включени данъци вкл. ДДС, в случай че такива се дължат. Цените не включват доставката на стоките, която се заплаща отделно и е в размер, посочен на сайта. Цените са валидни до изчерпване на количествата от даден продукт. ФЕЕРИЯ ДАМИ си запазва правото да променя цените в случай на нови ценови листи, без да е длъжен да уведомява своите клиенти и Потребителите на сайта предварително.
 1. Потребителят е длъжен да заплати цената на заявените за доставка стоки с наложен платеж при получаване на стоката или чрез ПОС терминал (само ако такава възможност е осигурена към дадения момент на сайта), като Потребителят заплаща по този начин и цената за доставка, която не е включена в цената на стоката (освен в случай на безплатна доставка, която Уеб сайтът може да предоставя при Поръчки над сума, посочена на Уеб сайта към дадения момент);
 1. Всички допълнителни разходи за доставка, съхранение, връщане на стоките/продуктите, в случай че е посочен грешен адрес, са изцяло за сметка на Потребителя.
 1. След получаване на Поръчката, ФЕЕРИЯ ДАМИ потвърждава възможността да изпълни същата, от който момент договорът се счита сключен. В случай че ФЕЕРИЯ ДАМИ не може да изпълни Поръчката поради това, че не разполага със съответните стоки/продукт, ФЕЕРИЯ ДАМИ уведомява Потребителя. ФЕЕРИЯ ДАМИ не отговаря за вреди от неизпълнена Поръчка поради изчерпване на стоките/продуктите в наличност.
 1. Доставка:
  1. ФЕЕРИЯ ДАМИ извършва чрез куриерски услуги доставка на закупените чрез Електронния магазин стоки само на посочени от Потребителите адреси на територията на Република България или офис на куриерското дружество партньор на ФЕЕРИЯ ДАМИ, в работните часове и дни на съответните куриерски дружества. При невъзможност за доставка поради вина на куриерското дружество, ФЕЕРИЯ ДАМИ не носи отговорност за недоставени продукти.
 1. Поръчка за покупка, стоките се доставят в рамките на 3 (три) работни дни от потвърждаване на Поръчката. [ХР1] МоляРискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от куриера, приеме стоките. Когато един и същ Потребител е направил две или повече отделни заявки за покупка, те се обработват отелно и е възможно да бъдат доставени по отделно.
 1.  След приемане на направена заявка за покупка, ФЕЕРИЯ ДАМИ изпраща на Потребителя съобщение на електронната поща относно Поръчката са дата, номер на Поръчката, вид на поръчаните стоки и цена. 
 1. При получаване на доставените продукти Потребителят попълва разписка или друг равностоен документ за получаване на доставката, предоставена от съответното куриерско дружество, като последното предоставя фискален документ за извършената покупка. 
 1. С подписване на разписката или друг равностоен документ за получаване на доставката, се счита, че Потребителят е приел продуктите без забележки. 
 • ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

Данните на Потребителя се използват само за целите на Онлайн магазина, а именно осъществяването на Поръчка, въпроси за даден продукт, връщане на стока и други въпроси, възникнали по повод взаимоотношенията Ви със сайта, вкл. маркетинг информация при съгласие на Потребителя да получава такава. Повече информация за личните данни можете да намерите в нашата Политика за поверителност и бисквитки.

 • ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ФЕЕРИЯ ДАМИ
 1. ФЕЕРИЯ ДАМИ не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на съдебни или други компетентните държавни органи, които водят до невъзможност за изпълнение или забава в изпълнението на което и да е негово задължение.
 1. ФЕЕРИЯ ДАМИ не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителите в процеса на използване или неизползване на www.party-deluxe.com и сключване на договори за покупко-продажба с ФЕЕРИЯ ДАМИ.
 1. ФЕЕРИЯ ДАМИ не носи отговорност за времето, през което www.party-deluxe.com не е достъпен.
 1. ФЕЕРИЯ ДАМИ не носи отговорност за вреди от потребителски коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в www.party-deluxe.com или в други медии.
 1. ФЕЕРИЯ ДАМИ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
 1. ФЕЕРИЯ ДАМИ полага необходимата грижа да поддържа винаги вярна и актуална информация в Електронния магазин, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата, в това число относно описанието на предлаганите продукти, както и не отговаря за особености, непосочени от производителя на продукта, който е различен от ФЕЕРИЯ ДАМИ.
 1. При несъответствие на стока с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска с писмено уведомление от ФЕЕРИЯ ДАМИ да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на ФЕЕРИЯ ДАМИ, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; значимостта на несъответствието; възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
 1. При несъответствие на стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато ФЕЕРИЯ ДАМИ се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
 • ПРЕПРАТКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Наличните препратки от този сайт към уеб сайтове, собственост на трети лица са предоставени единствено и само за удобство на Потребителите. ФЕЕРИЯ ДАМИ не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за когото и да е от тях или тяхното съдържание. 

 • ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ
 1. ФЕЕРИЯ ДАМИ има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Всеки отделен потребител е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на потвърждаване на Поръчката и сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта www.party-deluxe.com, ФЕЕРИЯ ДАМИ има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение на Потребителя.
 1. Доставката на поръчаните стоки не е включена в посочената на сайта единична цена и таксата за доставка се заплаща отделно. 
 • СЪДЪРЖАНИЕ АВТОРСКИ ПРАВА И ПРАВА НА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 1. Всички използвани имена, авторски материали и текстове, изображения, лога, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, публикувани в сайта и електронния магазин на ФЕЕРИЯ ДАМИ, са защитени обекти на интелектуална собственост и са притежание на техните собственици. Възпроизвеждането им и/или който и да е техен елемент или друг обект на интелектуална собственост на сайта, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на ФЕЕРИЯ ДАМИ или на притежателите на правата върху това съдържание.
 • ПРИЛОЖИМО ПРАВО
 1. Тези Общи условия (и всички други правила, политики или насоки, включени чрез препратка) се уреждат и тълкуват в съответствие с българското законодателство.
 • ПРОМЕНИ В ОБЩИTE УСЛОВИЯ
 1. ФЕЕРИЯ ДАМИ препоръчва на клиентите си да проверяват периодично Общите условия за наличие на промени. При несъгласие от тяхна страна по отношение, на което и да е от тези условия или промените им, те следва да прекратят веднага използването на сайта по какъвто и да било начин.

17.2. ФЕЕРИЯ ДАМИ и Πoтребителят ce cъглacявaт, чe вcяĸo дoпълвaнe и измeнeниe нa тeзи Общи ycлoвия щe имa дeйcтвиe cпpямo Πoтребителя в eдин oт cлeднитe cлyчaи:

а) aĸo Πoтребителят нe уведоми писмено ФЕЕРИЯ ДАМИ (на адреса на управление не дружеството) в 1-месечен oт промяната им, чe ги oтxвъpля; или 

б) при изpичнoтo пpиeмaнe на съответното дoпълвaнe или измeнeниe oт Πoтребителя чpeз пpoфилa мy в caйтa нa ФЕЕРИЯ ДАМИ.

ФЕЕРИЯ ДАМИ може да уведомява потребителите за промени в общите условия чрез изпращане на стандартизирани уведомления. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, потребителят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия. Потребителят може да упражни правата си по предходното изречение, като изпрати до адреса на управление на ФЕЕРИЯ ДАМИ писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на имейл уведомлението за променените Общи условия. Тези права на потребителя не се прилагат в случаите, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт. 

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ

ФЕЕРИЯ ДАМИ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва www.party-deluxe.com в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите морални норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 • ДРУГИ УСЛОВИЯ
 1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Oбщи условия няма да води до недействителност на Общите условия или в частност на Договора.
 1. За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на същите, се прилагат законите на Република България.

Настоящите влизат в сила 10.07.2023 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

——————————————————

* Ненужното се зачертава.


 [ХР1]Моля да потвърдите. 

юли 11, 2023