Политика на поверителност

……/ Електронният магагазин party-deluxe.com използва “Cookies” /бисквитки/, при всяко посещаване.

    • Информацията която записват бисквитките е: IP адрес, вид на използвания браузер, hostname, интернет доставчик, изходните страници и тези с препратки.

      • В определени случаи се използва информация, предоставяна от потребителя при предишни посещения.

    • Събраната информация се използва от party-deluxe.com за подобряване функционалността на сайта, анализиране поведението на потребителя, маркетингови и рекламни цели.

      • При желание потребителя може да деактивира “Cookies” /бисквитки/ чрез насройките на своя браузер.

Общи условия

Тези правила и условия (Общи условия) уреждат използването на този сайт, като регламентират отношенията между „ФП ПАРТИ ДЕЛУКС” ООД и лицата, ползващи онлайн магазина на уебсайта: www.party-deluxe.com

Моля, прочетете внимателно настоящите „Общи условия”, преди да извършите покупка на стока. В случай, че не сте съгласни с „Общите условия”, моля не използвайте сайта за извършване на покупки. Тези условия могат да бъдат периодично актуализирани  или променяни, затова, молим преди всяка покупка да прочитате внимателно актуалната им редакция.

„ФП ПАРТИ ДЕЛУКС” ООД си запазва правото да променя информацията по този сайт, вкл. настоящите „Общи условия” по всяко време без предварително предизвестие. Измененията влизат в сила незабавно и стават задължителни за страните от момента на публикуването им.

  Страни по тези Общи условия:

„ФП ПАРТИ ДЕЛУКС” ООД, търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство с ЕИК 204919355, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Триадица, ул. „Емилиян Станев” № 9, ап. 2, банкова сметка: IBAN: BG22FINV91501017152788, телефонен номер: +359879608563 , електронен адрес: office@party-deluxe.com

и

Всяко лице, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител”. Физически лица под 18 години нямат право да използват онлайн магазина за сключване на договори за покупка на стоки. С регистрирането си в сайта Потребителят декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години).

Авторски права

Наименованието „ФП ПАРТИ ДЕЛУКС”, лого, символи и търговски марки, както и цялото съдържание на сайта, са собственост на Дружеството. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графика, услуги, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Дружеството. Материалите на този сайт са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права и всяка  непозволена употреба може да бъде нарушение на авторското право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и връзки (линкове), от която и да е част от сайта, съобразно действащото българско законодателство.

Потребителят има право да ползва свободно ресурсите на сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в тези Общи правила. Потребителят няма право да използва сайта по начин, който нарушава местен или международен закон и/или правата на други лица. Потребителят няма право да качва или разпространява материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права или интереси на трети лица. Ако Потребителят сметне, че съобщение, изпратено до него, по какъвто и да е начин от Дружеството, накърнява авторско или друго право, той/тя може да се свърже с Дружеството чрез наличните на сайта данни за контакт, за да може Дружеството да вземе информирано решение.

Ограничаване на отговорността

„ФП ПАРТИ ДЕЛУКС” не носи отговорност, ако по някаква причина този сайт не е на разположение по всяко време, Достъпът на Потребителя до сайта може да бъде прекратен по всяко време и без задължения на Дружеството. Цялата информация относно предлаганите стоки, вкл. но не само – характеристики, размери, цветове, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респ. – вносителя и/или дистрибутора на конкретната стока и „ФП ПАРТИ ДЕЛУКС” не носи отговорност при невярна, заблуждаваща или неточна информация. Материалите и услугите в сайта са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви. Задълженията на „ФП ПАРТИ ДЕЛУКС” по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представените продукти и нищо в този сайт не може да ги промени. „ФП ПАРТИ ДЕЛУКС” не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на сайта. „ФП ПАРТИ ДЕЛУКС” не носи отговорност за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпни чрез този сайт. Всички връзки на този сайт са предоставени само за удобство на Потребителя. „ФП ПАРТИ ДЕЛУКС” не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси. Потребителят следва да предприеме всички необходими мерки, преди да ползва или сваля информация от този сайт.

„ФП ПАРТИ ДЕЛУКС” се опитва да представи и визуализира предлаганите стоки и цветовете на сайта по възможно най-точен начин, но не може да гарантира, че мониторът на Потребителя възпроизвежда цветовете по същия начин.

Запазваме си правото за печатни грешки, промени в цената, забавяния на доставката и ограничена наличност на склад.

Политика на поверителност. Обработка на лични данни.

Съгласно изискванията на българското законодателство за защита на лицата относно обработка на личните данни и свободното им движение, с последващите промени и допълнения, „ФП ПАРТИ ДЕЛУКС” е задължен да обработва лични данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели. Целта за събирането на данни е: уведомяването на Потребителите относно информацията в техните Акаунти, уведомяване на Потребителите относно състоянието на поръчките им, оценката на предлаганите стоки и услуги. Чрез попълване на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или Поръчка, Потребителят декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на „ФП ПАРТИ ДЕЛУКС” и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработвани без териториално и/или времево ограничение. Потребителят се съгласява и разрешава на „ФП ПАРТИ ДЕЛУКС” да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорска взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължения да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са – доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, застрахователни дружества. Потребителят се съгласява и разрешава на „ФП ПАРТИ ДЕЛУКС” да предоставя личните му данни на други дружества или лица, с които е в договорни взаимоотношения при възникнал правен спор и в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества може да са – адвокатски дружества, адвокати, колекторски фирми.

Услуги

Чрез този сайт „ФП ПАРТИ ДЕЛУКС” предлага на Потребителя оферти за покупка на богат асортимент от различни видове стоки, описани и подредени в раздели. Цените на всяка стока са в български лева с включено ДДС. Всички покупки на продукти от онлайн магазина са ограничени до лична употреба и не могат, без изрично и писмено съгласие на Дружеството да се извършва с тях препродажба или търговска употреба. Ние си запазваме правото да ограничаваме количествата до нормалния размер на покупки на дребно.

Условия за покупка

Потребителят може да пазарува от сайта като гост или като регистриран Потребител. За да пазарува от сайта Потребителят се нуждае от регистрация. Процедурата по регистрация е напълно доброволна и безплатна. Потребителят следва задължително да попълни всички места, отбелязани със звездичка. След регистрацията Потребителят може по всяко време да променя въведените данни. В случай, че Потребителят предостави неактуални, неверни, непълни или неточни данни, Дружеството не носи отговорност за неточно изпълнение на договора като наред с това има право незабавно и без предизвестие да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил. 

Сключване на договор

Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма, съдържаща данни на получателя, място на доставка, параметри на поръчаната стока, брой, цена и начин на плащане. Заявката се счита за подадена след кликване на бутона  „Запознах се с общите условия и ги приемам” и натискане на „Завърши поръчката”. Това действие има правно обвързваща сила. С подаване на заявката се счита, че Потребителят заявява изричното си съгласие, че приема е-майл потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите. Договорът за онлайн покупка на стока се счита за сключен само след потвърждение на конкретната поръчка от „ФП ПАРТИ ДЕЛУКС”. С изпращането на потвърждението страните се считат за обвързани от условията, описани в тези Общи условия, както и от Закона за защита на потребителите.

Цена и плащане

Всички цени на стоките в сайта са в български лева с включено ДДС. Дружеството се опитва да проверява непрекъснато, че всички цени, посочени на сайта са точни, без обаче да може да гарантира липсата на грешки. В случай, че бъде открита грешка в цената на поръчаната стока, Дружеството ще информира Потребителя възможно най скоро и ще му даде възможност за препотвърждение на поръчката на правилната цена или за нейната отмяна. Ако Дружеството не е в състояние да се свърже с Потребителя, то ще третира поръчката като отменена. Ако поръчката е анулирана и Потребителят вече е платил поръчаната стока, ще му бъде възстановена цялата заплатена сума.

Начин на плащане: В заявката за поръчка на стока Потребителят указва избрания от него начин на плащане. Плащането става чрез: 1/ Наложен платеж – заплащане на поръчката на куриер при доставка на стоката. При наложен платеж цената, която следва да заплатите за закупената стока се заплаща от получателя на куриера при доставката на пратката, заедно със стойността на куриерската услуга. При натоварване на куриерската мрежа може да има забавяне на доставката, за което „ФП ПАРТИ ДЕЛУКС” ще Ви информира. Продуктите се доставят чрез куриерска фирма „ЕКОНТ”. Доставката на продукти с обща стойност над ……….. лв. е безплатна или 2/ Авансово – банкова карта /дебитна или кредитна/.. При плащане с кредитна карта и дебитна карта можете да заплатите със следните карти: Master Card, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, VPAY. Използвайки кредитната си карта, данните, които предоставяте остават защитени, тъй като информацията е SSL-криптирана. Данни и информация, получени при плащане с кредитни и дебитни карти, не се съхраняват от нас. Плащанията с кредитна или дебитна карта, се извършват съгласно изискванията за плащане с такъв вид средства

Доставка

Заявените и потвърдени поръчки се обработват, предават на куриер и доставят до Потребителя в рамките на три работни дни от деня на потвърждението. Потребителят следва да приеме всяко възможно удължаване на времето за доставка, което се дължи на забавяне поради непредвидени обстоятелства извън контрола на Дружеството, в съответствие с предвиденото в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителя. В случай, че Потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и съответният куриер не може да осъществи доставката според графика, на вратата на доставка се оставя известие с телефон на куриера, с който Потребителят следва да се свърже в рамките на три работни дни или се следват правилата на уведомяване на съответната куриерска фирма. За повече информация, моля посетете сайта на ……………………………………… При липса на комуникация и невъзможност да се връчи пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Дружеството. Стойността на доставката не е включена в цената на стоката и възлиза на:

– 3.90 (три и деветдест) лева – експресна доставка  в рамките на 1 до 3 дни. Доставката за гр. София и повечето населени места се извършва на следващия работен ден, а за по-малките населени места в рамките на до 3 работни дни.

Не се предлага услугата „Преглед на пратка преди получаване”.

В случай че, Потребителя желае пренасочване на пратката на друг адрес, той следва да заплати допълнителната услуга. При пренасочване на пратката към друг адрес поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, допълнителната услуга отново се заплаща.

Безплатна доставка се предлага за поръчки на стойност над ……. лв., независимо от броя на артикулите, поръчани с една поръчка. По изключение, при поръчка на по-големи количества или по-тежки от обичайното стоки, стойността на доставката се оскъпява, като Потребителя ще бъде информиран предварително за нея.

Рискът от загуба или повреда на стоката преминават върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посоченото от него трето лице, различно от куриера, приеме стоката.

Форсмажорни обстоятелства 

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнение на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 дни от датата на възникване на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетение за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

Връщане на стока

Потребителят има право да се откаже от Договора като върне закупената чрез онлайн продажбата стока. Потребителят посочва причините за отказа си. Отказът от покупката може да бъде направен в рамките на 14 дни, считано от доставката на стоката. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя, освен в случаите на явни недостатъци, които следва да бъдат констатирани и потвърдени от Дружеството. Върната в срока по-горе стока се приема, ако са изпълнение едновременно слените условия: стоката е в оригиналната си опаковка; стоката не е употребявана; да е приложена стокова разписка, с която е получена стоката.

„ФП ПАРТИ ДЕЛУКС” е длъжен да възстанови на Потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потебителят е упражнил правото си на отказ от поръчана стока, при условие, че стоката е в горепосочения запазен търговски вид.

До момента на предаване на връщаната стока на Дружеството рискът от погиване или повреждането й се носи от Потребителя, съгласно чл. 79, т. 9 от Закона за защита на потребителя. Върнатата стока се преглежда чрез отваряне на пратката в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върнатата стока са обвързващи за страните.

Рекламация

Веднага след получаване на стоката, Потребителят следва да провери за евентуални несъответствия с договореното. В случай, че има такива, Потребителят има право да предяви рекламация по реда и при условията на Закона за защита на потребителите в 14 дневен срок от получаването й

Заключителни разпоредби

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско законодателство на Република България. Всички спорове по изпълнението или тълкуването на тези Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн магазина ще бъдат решавани чрез споразумение, а при невъзможност да се стигне до такова и ако подсъдността не е определена императивно,  ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен  съд в гр. София. Ако някое от условията или разпоредбите на тези Общи условия бъде намерено за недействително или невалидно,  по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

Дружеството има право по всяко време да променя настоящите общи условия. Промяната влиза в сила от деня на публикуването й на сайта и има действие занапред, като не засяга поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.

юни 14, 2020